Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví

               a daňové evidence

               pro plátce i neplátce DPH

Zpracování

              daňových přiznání

Účetní poradenství